Mijmeringen over Leven en menszijn, hoe werkt dat nu eigenlijk? - Vrijer dan je denkt

Ga naar de inhoud

Mijmeringen over Leven en menszijn, hoe werkt dat nu eigenlijk?

5 november 2023

Aanpassen

Een handige vaardigheid die we van kleins af aan leren. Met aangepast gedrag ga je op in de massa, ontmoet je minder weerstand en lijk je ergens bij te horen.
Het heeft ook een keerzijde, want als je door het steeds weer aanpassen de verbinding verliest met eigen verlangens en dromen dan kan het tegen je gaan werken. Jou unieke zelf raakt verstopt onder aanpassing aan je omgeving. Je leeft naar wat jij denkt dat mensen om je heen van je verwachten. Verwaarloosd onbewust je eigen zijn, bent tegen de stroom in aan het zwemmen, weg van wat het Leven door jou wil manifesteren in de wereld. Hoe verder je afdrijft hoe dwingender het Leven wordt. Je lichaam protesteert, energie stopt met stromen, gedachtenstormen geven nog wat gas. We gaan de ongemakken te lijf met pillen tegen pijntjes of werken aan een kalmer brein. Alles om maar niet te voelen, om niet op te vallen, je denkt zo te voldoen aan verwachtingen van onze maatschappij. Angst om te verliezen, want onbekend maakt onbemind. Leven wordt een worsteling, je vaart er tegenin.

Maar wat als dit alles alleen maar in ons eigen denken kan bestaan. We dit heel onschuldig zijn gaan geloven en we ons dus eigelijk alleen maar aanpassen aan ons eigen denken. Want wat je denkt dat een ander denkt, denk je zelf. Je bent dus geheel vrij om iets nieuws te creëren, een jas te ontwerpen die jou beter past. Deze dan met trots gaan dragen omdat hij jou als vorm van Leven ruimte geeft, een vrije ruimte waarin alles kan en mag!

Afbeelding Dimitris Vetsikas via pixabay.com
7 oktober 2023

Voorbij vinkjes

Het fenomeen falen, wat leidt tot onzekerheid, met als fundament angst is een vaak terugkerend onderwerp in gesprekken met studenten en coaches.
De angst om niet te voldoen aan verwachtingen van de ander en van jezelf. Angst om iets niet te kunnen waarvan je hoofd vindt dat je het wel moet kunnen, omdat je anders niet goed genoeg bent. Het leidt vaak tot heel veel denken, het hoofd draait overuren, je brein zoekt naar verklaringen, wil oplossingen ....je wilt wel maar ...maar....maar...zelfs je lijf voelt de twijfel en schaamte.....

Ik spreek regelmatig hele slimme mensen, uitblinkers als het gaat om vakmanschap binnen het sociale domein, die de angstig zijn geworden van ons onderwijssysteem. Mensen die niet helemaal binnen de normen, kaders en werkwijze van het onderwijs passen en onder invloed van veel negatieve feedback en ervaringen steeds meer aan zichzelf zijn gaan twijfelen. Het halen van de juiste diploma's is een worsteling, een weg vol teleurstelling en frustratie. Afhaken en toch weer opnieuw proberen lijkt een patroon........

Het gaat hier om werknemers die ingevlogen worden bij complexe casussen, juist omdat ze hun vak zo goed verstaan dat ze beweging kunnen creëren waar anderen afhaken of vastlopen. Leermeesters die als de situatie is vlot getrokken, de crisis bezworen, worden teruggezet in hun 'oude' functie omdat ze niet de juiste diploma's hebben.

Wat zou er gebeuren als we gaan doorzien dat het fenomeen falen in deze context alleen bestaat bij de gratie van door ons mensen zelf bedachte normen, regels en kaders. We vervolgens zelf collectief zijn gaan denken en geloven dat je alleen iets zou 'kunnen' of mogen als je binnen deze regels en kaders past, lees de juiste vinkjes hebt. Deze overtuigingen zijn zo hardnekkig dat we ze in stand houden, zelfs als recht onder onze neus het tegendeel bewezen wordt in het vakmanschap van sommige medewerkers.

Het is een voorbeeld hoe vaak nog leven in het misverstand dat menselijke ervaringen van buiten naar binnen werken. Dat wij er niets aan kunnen doen omdat het nu eenmaal zo geregeld is en daarbij voor het gemak even vergeten dat wij mensen dit 'geregelde' zelf hebben bedacht. Het kan heel beperkend werken en we doen daarmee het vakmanschap van sommige medewerkers te kort.

Als we gaan doorzien en beseffen dat het leven van binnen naar buiten werkt stappen we een veld van onbegrensde mogelijkheden in. Werk en denkniveau zijn niet langer afhankelijk van de juiste vinkjes op een CV maar we gaan weer heel simpel en eenvoudig zelf kijken en waarderen wat we recht voor onze ogen zien gebeuren. Het Leven zelf wat door mensen tot uitdrukking wordt gebracht in hun vakmanschap weer op waarde schatten!

Afbeelding Erika Wittlieb via pixabay.com

25 september

Dartelen

Volgens het Nederlands woordenboek betekent het huppelen, je loszinnig gedragen, omstoeien, robbedoezen, rond fladderen, speels bewegen....het klinkt allemaal heerlijk moeiteloos , daarom hou ik ervan.

Je omgeven met mensen die het zichzelf gunnen en toestaan om steeds vaker dartelend door het leven te gaan maakt leven licht en Vrij.

Je overgeven aan wat het leven van moment tot moment voor je in petto heeft.
Erop vertrouwen dat je voldoende potentie in je hebt om in het moment te doen wat gedaan wil worden, te zien wat gezien wil worden, gehoord wat gehoord wil worden en gezegd wat gezegd wil worden.
Je mee laten voeren op de stroom van het leven zelf, omarmen van alles wat je tegemoet komt en er volmondig ja tegen zeggen.

Mag jij dat van jezelf, of heb jij ook van die stemmetjes in je hoofd. Een paar muppets op het balkon die zich overal mee bemoeien. Bekritiseren, twijfel zaaien, mitsen en maren over je uitstorten en je proberen weg te houden van het dartelen. Omdat het niet serieus genoeg zou zijn, te speels, kinderlijk, onvolwassen, onverantwoord, ondoordacht, niet professioneel genoeg......

Leven houdt van dartelen, maar het denken wat we voelen en beleven wil de pret soms al bederven voordat het echt begonnen is. De rem erop gooien want pas op kijk uit.... straks wordt je niet meer serieus genomen....Nou én.....

Afbeelding Elsemargriet via pixabay.com

15 oktober 2023

Moed
Zelf nadenken, twijfelen, kritische vragen stellen binnen een groep waar overtuigingen als waarheid worden gepresenteerd vraagt veel moed. Zeker binnen gesloten gemeenschappen waarbinnen het collectieve denken tot norm is verheven.
Je kunt gaan voelen dat je de ander tot last bent, dat je mensen waar je van houdt het leven moeilijk maakt door te zijn wie je werkelijk bent en de keuzes die je maakt. Het is zo dubbel allemaal, je kunt niet langer meegaan in het collectieve gedachtengoed.....tegelijkertijd kan het eenzaam en alleen voelen om eruit te stappen.....je hoort nergens meer bij....
Gaan doorzien dat menszijn van binnen naar buiten werkt. We altijd alleen ons eigen denken kunnen voelen en ervaren, en deze geheel onbewust op de buitenwereld projecteren, kan ruimte creëren om met minder gevoelens van schuld, last of schaamte eigen keuzes te gaan maken.
Je weer wat vaker mee te laten voeren door de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke, het Leven zelf, het universum. Gaan ontdekken wat jouw talenten, passies en drijfveren zijn en deze vanuit verbinding met jezelf in de wereld gaan zetten. Het lef krijgen om een ander meer bij jou passend leven te gaan leiden. Als vanzelf gaan je ogen weer stralen en vormt zich een glimlach op je gezicht.
Afbeelding: Lothar Dieterich via pixabay.com

6 oktober 2023

Collectief
Ik heb er een haat-liefde verhouding mee.
Liefde omdat ik geloof in de kracht van groepen of het nu gaat om vrienden, familie, lotgenoten, studenten, collega's, vakgenoten of coaches.
Het uitwisselen van verschillende perspectieven, je gezien, gehoord, gerespecteerd en verbonden voelen of herkenning en erkenning vinden werkt helend en draagt daarmee bij aan #veerkracht en #mentaalwelzijn!

Haat omdat ik gezien en ervaren heb hoe collectief denken kan leiden tot uitsluiting wanneer verschillende perspectieven als een bedreiging voor een 'gemeenschap' worden ervaren. Of op een subtiele manier wanneer prestaties en taakgerichtheid de boventoon voeren en mensen die om wat voor reden dan ook het tempo niet bij houden vaak onbewust aan de kant worden gezet.

Het is vaak een gevolg van denken dat wordt gelooft, het gedachtengoed, de prestatiedruk of de taak wordt daarmee tot een onveranderlijke waarheid verheven.
Mensen doen hun best maar het persoonlijk denken lijkt zo echt en voelt zo waar dat het omgevormd wordt tot overtuigingen en meningen die nagestreefd moeten worden no matter what...

Gaan doorzien en ontdekken in je eigen leven dat we alleen ons eigen denken kunnen ervaren geeft ruimte en maakt vrij! Geeft je het inzicht dat collectief denken en prestatiedruk alleen in ons eigen persoonlijk denken bestaan. Dat het leven zelf oneindig veel ruimer is en allerlei werkelijkheden en mogelijkheden naast elkaar kunnen bestaan. Dat je je mag laten voeden door verschillende perspectieven, je verbonden kunt voelen met anderen omdat je je vrij weet om eigen keuzes te maken.
Afbeelding Gerd Altmann via pixabay.com


8 oktober 2023

Titelinflatie
Titelinflatie, ooit van gehoord? Het lijkt te worden ingezet om vacatures aantrekkelijker te laten lijken door er een titel aan te verbinden als manager, chef of leidinggevende. Mensen lijken gevoelig te zijn titels te mogen dragen die een bepaalde positie of hiërarchie binnen organisaties vertegenwoordigen. Dit mechanisme wordt door bedrijven en organisaties handig ingezet als compensatie aan medewerkers voor hun lagere salaris ......en zo ontstaan er steeds meer titels en daarmee titelinflatie.
Wat mij betreft een mooi voorbeeld van hoe we nog steeds denken en geloven dat het leven outside-inn werkt. Het misverstand dat een titel, status, hoger op de hiërarchische ladder klimmen er voor zorgt dat je beter, belangrijker en gelukkiger gaat voelen in je werk.
Maar wat nou als het leven zelf zich niets aantrekt van al die titels. Dat het alleen ons eigen denken over de titels is die ze belangrijk maakt. Een denken waarvan we zijn gaan geloven dat het waar is.....waarom anders al die moeite om nieuwe interessant klinkende titels te verzinnen......
Volgens mij kan en mag dit makkelijker....
Door ons weer te richten op de vraag waar mensen goed in zijn op hun werk en dan samen te kijken hoe iedereen zoveel als mogelijk kan doen waar je blij van wordt en energie van krijgt. En dat we dan voor iederen nog maar één titel gebruiken, 'blijei' of zo iets. Met plezier werken wordt vanzelf weer vanzelfsprekend en hoeft niet meer georganiseerd. Iedereen kan zich weer mee laten voeren door de stroom van het leven zelf. Dit geeft ruimte aan ontspanning en draagt op een natuurlijke manier bij aan het vergroten van #veerkracht en #mentaalwelzijn. Het maakt werken fijner voor alle 'blije- eien' op deze wereld.
Afbeelding Gerd Altmann via pixabay.com


4 oktober 2023
 
Proef het leven
 
Dankbaar voor een mooi gesprek met iemand met een niet Nederlandse afkomst. Als vanzelf ging het gesprek over leven en menszijn. Hoe we bijna vanzelf zijn gaan denken en spreken vanuit door mensen zelf bedachte kaders. Hoe we dakloos zijn als slechter kwalificeren als een werkend bestaan met huisje boompje beestje. Hoe we kunnen worstelen met onze identiteit en rollen, levend in het misverstand dat dit ook maar iets zegt over wie je werkelijk bent, een unieke vorm van leven. Hoe bewust je je hiervan kan zijn op momenten dat het heel slecht met je gaat: ‘als de hoop bijna weg is proef je het leven’.

Hoe er ruimte ontstaat als je de bedachte kaders los laat. Je met veel liefde kan blijven kijken naar je traditioneel opgevoede oma. Respect hebt voor de manier waarop zij een cultuur levend wil houden die langzaam veranderd, én je toch vrij kan blijven voelen om eigen keuzes te maken en een eigen leven te leiden. Dat je binnen schijnbaar hele grote verschillen ‘samen een bestaan kunt hebben’ waarin je contact met elkaar hebt en van elkaar blijft houden.

Hoe meer we gaan doorzien dat ons denken vloeibaar en veranderlijk is, hoe geloofwaardig het wordt dat ook kaders, regels en gewoonten binnen verschillende culturen en religies minder vaststaan als we zijn gaan denken, voelen en geloven. Hoe vrijer je je mag voelen om eigen keuzes te maken, zonder daarmee de werkelijkheid van de ander te willen veranderen. Je vanuit respect voor iedere unieke vorm van het leven zelf  ‘samen een liefdevol bestaan kunt hebben’. Een bestaan wat bijdraagt aan verbinding, veerkracht en mentaal welzijn voor jezelf en de ander!
28 september 2023

Herdoopt

Vandaag ben ik herdoopt. Gedachten brengen me terug naar mijn kindertijd. Bij deze doop beloofde mijn ouders om mij christelijk op te voeden. Dit bleek een haast onmogelijk waar te maken belofte met een kind wat aangeboren 'andersdenkend' was, vrij wilde zijn!

Vandaag ben ik opnieuw gedoopt door een 'doopmachientje' . Ik drukte op een groene knop en de machine vraagt mij om op mijn rug in een cabine te gaan liggen met mijn hoofd in de hoofdsteun. De stem in het 'doopmachientje' belooft me een unieke ervaring van utieme ontspanning.
In beide oren klinken inmiddels een muziekje van ruisende wind, kabbelend water en fluitende vogeltjes. Ineens komt er kraantje naast mijn hoofd omhoog wat vervolgens wel vijftien minuten van links naar rechts een straaltje warm water over mijn voorhoofd laat lopen.

Opnieuw brengen gedachten me terug naar mijn kindertijd. Naar de boerderij waar ik in de bijkeuken in een teil zit, de hand van mij moeder op mijn voorhoofd om te voorkomen dat ik shampoo in mijn ogen krijg bij het haren wassen.....
Het kraantje beweegt, het water loopt over mijn voorhoofd, ik lig ik in een cabine met witte wanden waarvan kleuren langzaam van blauw naar geel naar roze, oranje en weer blauw overlopen. Het moet de zonsopgang en zonsondergang voorstellen wordt mij verteld.....
Het kraantje valt langzaam terug op zijn plek. Het 'doopmachientje' vertelt mij dat de behandeling is afgelopen maar dat ik nog even rustig kan blijven liggen om bij te komen.

De muziek stopt en opeens is er een hoop herrie gorgellll gerolllel grrrro klinkt het luid onder mijn hoofd. Bij nadere inspectie blijk ik op een hoofdsteun boven een soort van kapperswasbak te liggen....die waarschijnlijk nu wordt gereinigd en klaargemaakt voor de volgende behandeling.....
Het is een wat abrupt einde van de beloofde unieke ervaring van ultieme ontspanning....

Beloftes door anderen gedaan met de intentie mijn ervaring en kijk op de wereld te beïnvloeden, lijken niet echt vat op mij te krijgen.......
Fascinerend hoe leven en menszijn werkt... wat er aan menselijke ervaringen langskomt in een voor mij onbekende behandeling van twintig minuten in een ayavaya- cabine;). Magisch hoe het leven me met haar denkkracht heen en weer laat bewegen tussen heden en verleden en bewustzijn er als vanzelfsprekend van moment tot moment de bijpassende gevoelens en ervaringen bij genereert.....en dat ik me hier van bewust mag zijn.

25 september 2023

Koffie

Tevreden zittend met je kopje koffie aan de keukentafel kan je zomaar met je denken het verleden of de toekomst in duiken.

Gedachten ontmoeten mooie herinneringen aan die fijne bijeenkomst met gelijkgestemden en je tevreden glimlach wordt nog groter.

Gedachten ontmoeten herinneringen aan de ruzie op je werk en de tevreden glimlach maakt acuut plaats voor zorgen en tegezin in de komende werkdag.

Gedachten voorspellen ineens een toekomst die vervelend zal worden want vandaag moet je toch echt de confrontatie aan, je grens aan gaan geven.....niet langer over je heen laten lopen...

Dit alles terwijl je nog steeds gewoon aan de keukentafel zit met je kopje koffie.

Gevoelens van tevredenheid slaan alleen al door denken aan wat misschien gaat komen om naar zorgen en angst. Ons eerst zo relaxte lijf voelt ineens stram aan...terwijl we nog steeds met een kopje koffie aan de keukentafel zitten.

Het roept de vraag op,.....  bestaat iets als we er niet aan denken? ......En als het antwoord daarop nee is.....zou het dan kunnen helpen om te gaan doorzien hoe vloeibaar denken is. Het in een split second van tevreden naar zorgelijk kan omslaan. En als denken zo veranderlijk is.....moeten we het dan we zo serieus nemen?

Als je in je eigen leven gaat doorzien en ontdekken hoe menselijke ervaringen werken, dat we leven en denken beleven, we gaan beseffen dat we alleen ons eigen denken voelen, ons hoofd de hele dag alleen door persoonlijk denken gemaakte films projecteert. Doorzien dat bijpassende sensaties in ons lijf en gevoelens van blij tevreden, frustratie of angst er als vanzelf bij gegenereerd worden door ons bewustzijn....
Dit terwijl we nog steeds alleen maar met ons kopje koffie in de hand aan de keukentafel zitten......

Dit gaan ontdekken, zien en voelen maakt dat duiken in je verleden of toekomst, wat als vanzelf gebeurd omdat we gewoon mens zijn, je steeds minder (lang) ontregeld, het maakt leven lichter en speelser.
23 september 2023

Speels

Hoe kleiner we zijn hoe meer we spelen, we ons zorgen gaan maken als er niet genoeg gespeeld wordt.
Hoe groter we worden, hoe minder we spelen, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg lijkt het motto te worden en voor je het weet maken we ons opnieuw zorgen of we niet te gek doen, het leven niet serieus genoeg nemen, te uitbundig, te enthousiast.....oppassen dus voor tè...

Spelen helpt om zaken te relativeren, brengt lucht en licht als we verdwalen in gedachtenstormen over hoe het leven volgens ons zou moeten zijn. Helpt om op een natuurlijke manier contact te maken. Samen spelen verbindt, brengt vastgeroeste overtuigingen in beweging, zorgt dat er weer meer gelachen wordt. Spelen vergroot onze veerkracht en heeft een positieve invloed op mentale gezondheid.....

Redenen te over om ook als we groter, ouder, wijzer worden te blijven spelen. Niet alleen met onze kinderen en kleinkinderen maar vooral ook met elkaar. Met collega's, met cliënten, met studenten met familie, met onszelf......

Want tè speels, tè gek, tè tè tètè bestaat alleen bij de gratie van wat ons persoonlijk denken ervan maakt.
Voor het leven zelf kan het niet gek genoeg, het leven zelf heeft ons juist denkkracht als bron van creativiteit geschonken om nieuwe werelden te creëren, het spel van leven voluit mee te spelen.
22 september 2023

Rollenspel

We denken verschillende rollen te spelen in ons leven. Werknemer, partner, ouder, scheidsrechter, trainer ....gesprekken gaan over wie ben jij als collega, wat voor ouder wil je zijn, waar ontleen jij je identiteit aan......en als deze rollen wegvallen, wie ben je dan eigenlijk nog....

Door mensen bedachte concepten in een poging kaders en richting aan leven mee te geven..... geheel onschuldig kunnen ze onbedoeld leiden tot veel onzekere gevoelens, uitsluiting, angst en een gevoel van falen als het niet langer lukt een rol te spelen volgens de verwachtingen die persoonlijk denken ervan heeft gemaakt.

Maar wat als het leven zelf, voorbij denken, geen kaders en richting nodig heeft. Leven ons lichaam en geest alleen maar nodig heeft als hulpmiddel om zichzelf te kunnen ervaren, vorm wil krijgen in de wereld. Als zee, als boom, als dier of als mens.

Leven is zo onwijs veel intelligenter,  ....dat alle pogingen van onze menselijke 'ikjes' die denken het beter te weten bij voorbaat kansloos zijn......

Het leven verwacht niets anders dan dat we goed zorgen voor lichaam en geest als instrumenten voor het beleven van menselijke ervaringen. Leven wil geleefd worden en regelt dit verder helemaal zelf. Het heeft geen enkele  rol of identiteit nodig, zelfs geen naam. Wij hoeven alleen maar in ieder nieuw moment te Zijn, in verbinding met een bron van onbegrensde kansen en mogelijkheden.

Leven IS alleen maar, en daarmee te simpel voor ons mensen om te bevatten, te kunnen, willen en durven geloven dat we altijd alleen maar hoeven te ZIJN met wat IS!

Afbeelding van Jo Stolp via pixabay.com
18 september 2023

Vlinders

Tijdens een les aan voltijdstudenten #socialwork vertelde ik in een rollenspel dat we met een grote  bus naar naar de dierentuin gingen ......mijn tegenspeler keek me met grote ogen aan en vroeg zijn daar ook vlinders.....?

Terugkijkend op de situatie neem ik me voor om weer vaker letterlijk te gaan spelen met studenten en de mensen die ik begeleid binnen vrijerdanjedenkt.nl
Want spel daagt uit om weer onbevangen door de ogen van een kind naar de wereld te kijken .......je mee te laten voeren in een verhaal, je fantasie de vrije loop te laten.

En als je jezelf dan toestaat om wat fantasie gedachten mee te nemen naar het echte leven kan dit zomaar spannender, romantischer of uitdagender worden.....

Ga je in gedachten naar plekken waar je nog nooit geweest bent, creëren je in gedachten nieuwe werelden en genereert het bewustzijn er al vast de leuke binnenpretjes en mogelijke ervaringen bij.

Wordt je leven weer speels en Vrij!

Afbeelding van Ronny Overhate via pixabay.com
11 september 2023

Weten

Gedachten razen door mijn hoofd....
denken te weten waar naar toe....
bemoeien zich, en maken levensmoe....

Want wat als...maar ...pas op...je weet maar nooit....zorgt dat angst voor onbekende wegen hoge ogen gooit...

Geen weet van onverwacht geluk wat schuilt in onverwacht ontmoeten....

Van open armen vol nieuwsgierig, alles wat je tegenkomt begroeten....

Van dansen in de regen terwijl er eigenlijk zon op het programma stond....

Van kijken naar het onbekende, verwonderd en verbaasd, zo mooi, zo bont...

Gedachten struikelen over de gevaren, willen dat wat reeds bekend is graag bewaren...

Weten weinig van waar leven uit bestaat,
pure liefde en een wijsheid die ons denken ruim verslaat.....

Afbeelding van Stefan Schweihofer via pixabay.com


10 september 2023

Denk je

Dat wat je denkt dat een ander denkt, denk je zelf. Dat echt gaan zien, voelen en ontdekken in je leven maakt
Vrij!

Maakt leven speelser en lichter, geeft je toestemming om te flirten met alles en iedereen die je levenspad kruist.

Het leven wil geleefd maar wacht geduldig tot het nee, de mitsen en de maren, van interne dialogen raken uitgepraat.

Worden vervangen door een stilte, die je in je hart echt raakt. Een hart dat ja zegt tegen leven, los van plannen die al zijn gemaakt.

Zien, voelen en ondekken dat wat je denkt dat een ander denkt, je zelf denkt maakt
Vrij!
8 september 2023

G(e)roepen

Werken met groepen is mijn specialiteit. Een ruimte en sfeer creëren waarin onderlinge verbondenheid gevoed en gevoeld mag worden. Een plek waarbinnen je elkaar echt mag ontmoeten met al je blij, je boos, je verdriet, je hoop, je machteloos, je dromen, en je grootste angsten. Een plek creëren waarbinnen gevoeld en beleefd wordt dat gedeelde kwetsbaarheid, je completer en sterker maakt. Daartoe voel ik mij geroepen en daarom werk ik zo graag met groepen!

Ervaring heeft mij geleerd hoe groepscoaching een verrijking kan zijn voor deelnemers én de organisaties waarin ze werken.

Gedeelde kwetsbaarheden beïnvloeden werkrelaties en daarmee de onderlinge samenwerking. Hebben een 'verzachtende' werking binnen vaak hectische en resultaatgerichte werkcontexten waarin prestaties geleverd moeten worden. De wetenschap dat er wat mensen in de organisatie rond lopen die weten hoe het echt met je gaat en daar aandacht voor hebben maakt werken onderdeel van je leven in plaats van een manier om geld te verdienen. Het voedt de menselijke maat in een wereld waar in meer in minder tijd en minder middelen tot norm wordt verheven.

Ik hou van g(e)roepen omdat ik echt geloof dat de sleutel tot werkplezier ligt in het oog hebben voor elkaars menszijn en alle menselijke ervaringen die het leven middels denken en bewustzijn genereert. Echt gezien en op waarde geschat worden, al is het maar door een paar mensen binnen de organisatie, maakt je werkdag leuker en lichter!

Afbeelding van Henning westerkamp via pixabay.com
3 september 2023

Texel

Vandaag sprak ik een tachtig jarig echtpaar met wat gezondheidsrisico's. Hij had een uitgesproken wens om nog een keer op vakantie te gaan naar Texel.....
Maar de kinderen vinden dat niet zo'n goed idee....want stel nou dat er wat gebeurd....er is daar geen ziekenhuis...
en hoe gaan we er komen vult zijn vrouw aan....want zover kan je zelf niet meer rijden. Goed bedoelde bezorgdheid en goede intenties.....

Of is hier ook iets anders aan de hand? Leidt het denken over rampscenario's tot een diep gevoelde angst om te verliezen......een angst die zo echt lijkt dat we er onrustig van worden en maar beter het zekere voor het onzekere nemen ...... onze dierbaren adviseren om thuis te blijven......

Als je gaat zien en ervaren dat we leven en alleen ons denken kunnen beleven kan er ruimte onstaan voor andere perspectieven.
Kan het zomaar zijn dat je aanbiedt om je ouders naar Texel te rijden. Je hoofd de risico's vertaald naar kansen om iets moois te gaan beleven, vanuit een diep besef dat het leven geleefd wil worden. En mocht het dan toch anders lopen je er of een goed verhaal aan overhoudt omdat je met een helikopter wordt opgehaald ....of je je laatste adem uitblaast midden in een mooie beleving van het leven......
Wanneer angst om te verliezen plaatst maakt voor het sluiten van vriendschap met onze vergankelijkheid, opent zich een ruimte van onbegrensde mogelijkheden.....

Afbeelding van Rudy and Peter Skitterians via pixabay.com
4 augustus 2023

Ranja in de koffie

In een gesprek met begeleiders en verwanten van mensen met een ernstige
verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag, vertelde
een begeleider dat één van zijn cliënten ranja in de koffie wilde. Dit mocht van hem wel maar van zijn collega's en leidinggevende niet. Wat is er mis met ranja in de koffie? Het hoort niet en dat doe je niet zijn de argumenten voor het verbod. Ik vraag me af of dit ook geldt voor cointreau, amaretto en andere zoete likeuren die te kust en te keur bij of in de koffie worden geserveerd.
Hoort het niet of is de combinatie van koffie en ranja een vreemde eend in de bijt van onze vertrouwde en bekende concepten en gedachtenpatronen. Denken we alleen maar dat het niet lekker kan zijn en daarmee voelen en proeven we het al bijna....grrrrr.
Dan voelt cointreau toch vertrouwder, bekender en veiliger. Op een volgend feestje ga ik het eens uitproberen. Misschien wel even lekker als cointreau, veel goedkoper, en minder risico op een 'kater' mocht de combi in de smaak vallen.

11 augustus 2023

Wijsheid

Het gras groeit, de bloemen bloeien ieder op haar eigen tijd. De mens ademt, haar hart klopt en haar bloed stroomt. En dat allemaal vanzelf zonder dat we er iets voor hoeven te doen.

Zo gauw we over 'het leven' gaan praten lijken we van alles te 'moeten' : carrière maken, opleidingen volgen, geld verdienen. Een toekomst plannen, doelen stellen, organiseren, regelen, begrijpen.... .....helemaal niets mis mee.... zolang we niet gaan denken dat ons geluk hier van afhangt en het leven maakbaar is.

Het leven heeft haar eigen wijsheid, is veel slimmer als wij ooit zullen zijn. Het leeft vanzelf en daagt ons uit haar ritme te volgen.....

21 augustus 2023

Trampoline

Het leven is als springen op een trampoline. Je springt hoog maar soms ook laag. Soms is er genoeg lef voor een salto, op een ander moment is meeveren alles wat ik waag. Hoog vliegen is euforisch, je kunt de hele wereld aan.
Laag zijn er weer twijfels, heb ik het wel goed gedaan.

Zo deint menszijn mee op ons gemoed.
Van hoog naar laag naar diep en traag en alles tussenin. Staat van zijn volgt de gedachten, annimatie door bewustzijn wordt gevoeld. Van blij naar boos naar machteloos, naar alles tussenin.

Maar net als bij het springen kent menszijn altijd een moment waarin blijkt dat wat we dachten eigenlijk niet bestond. Veerkracht duwt ons weer omhoog, geeft zicht op nieuwe wegen en dartelt in het rond.

Het leven wordt weer lichter, zelfkritiek verstomd. Je durft weer hoog te springen en valt weer vol vertrouwen in de veerkracht op je kont.

19 augustus 2023

Werkplek

Herken jij dat ook, wanneer je aan werken denkt dat er beelden in je hoofd opduiken van kantoren, leslokalen,woonlocaties of andere meer formele omgevingen, ingericht en bedoeld om te werken.

Dat je hoofd op een terras aan zee zitten assioceert met vakantie....je misschien zelfs een beetje het gevoel hebt dat je aan het spijbelen bent........Dit terwijl je vakliteratuur leest en via LinkedIn contacten legt met potentiële nieuwe collega's. Mailtjes van studenten of cliënten beantwoord en stukken leest ter voorbereiding van een bijeenkomst volgende week......

Fascinerend hoe ons geconditioneerde denken het in aparte hokjes plaatst, en ons bewustzijn er de passende ervaringen en gevoelens bij genereert. Hoe werken op een terras aan zee ineens een hele ontspannen lading heeft.....opeens voelt als vakantie.......en er dan ook weer gedachten opkomen of we ons werk dan wel serieus genoeg nemen....en wat je collega's ervan zullen vinden....

Allemaal niets meer en minder dan menselijke ervaringen gegenereert door leven, denken en bewustzijn......want het leven zelf maakt het niet uit of je op een kantoor zit op de wc of aan zee, of je het ervaart als werken of als vakantie. Of je het serieus neemt of er een korreltje zeezout aan toevoegd;)

24 augustus 2023

Schildersclub

Vandaag op een terras aan het water mocht ik genieten van een gratis 'theater voorstelling' door een groep vrouwen van de schildersclub. De serveerster heeft er duidelijk haar hoofd en handen vol aan.

Een aantal dames uit de club zijn vooral heel druk met het 'kloppend' maken van voorwaarden om het gezamenlijke etentje tot een succes te maken.
 Lekker zitten lijkt erg belangrijk en het terras wordt afgespied naar verschillende kussens in de verschillende stoelen op het terras. Onbeschaamd worden kussens uit stoelen getrokken en meegenomen naar de eigen tafel......Schijnbaar zonder zich maar een moment af te vragen of andere gasten misschien ook comfortabel willen zitten.......De serveerster wordt meerdere malen gevraagd om meer kussens of een andere stoel en doet duidelijk haar uiterste best om haar geduld te bewaren.....

Omdat het buiten niet lukt de voorwaarden op orde te krijgen besluit de club naar binnen te verhuizen. Ik zie de serveerster de ogen ten hemelslaan en om iets om handen te hebben legt ze alle verzamelde kussen weer terug op de plek waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen......

Dan komt één van de leden van de club weer naar buiten....schijnbaar is het zitcomfort binnen ook niet op orde. Ze begint de net op de oorspronkelijk plek gelegde kussens opnieuw te verzamelen om ze ditmaal mee naar binnen te nemen.
 De maat is vol de serveerster gaat achter haar aan en haalt de kussens terug........

In een onderonsje in de wandelgang vertrouwt de serveerster mij toe dat haar baas weet hoe zij over dit soort clubjes en het bijbehorende gedrag denkt.......dat hij er van geniet hoe de dames haar op de kast krijgen terwijl zij haar uiterste best doet de klant als koning te blijven behandelen.....

Kortom vermaak alom, voor meerdere mensen op het terras die het tafereel mochten gadeslaan, de baas voor het op de kast krijgen van zijn personeel, en de dames van de schilderclub die onverstoorbaar, zich schijnbaar onbewust van context en omgeving bezig houden met het scheppen van de goede voorwaarden voor een gezellig etentje.......Stiekem ziet de serveerster de humor van de totale situatie ook wel in volgens mij.....

Zo leuk om van een afstandje te kijken hoe menszijn en menselijke ervaringen werken. Hoe het perspectief en de ervaringen van de verschillende betrokkenen zomaar onverwacht leiden tot een vermakelijke avond vol soms verassende wendingen en reacties. Gelukkig kunnen alle betrokkenen het gedrag van de dames relativeren en er de humor van in zien. We hadden ons er ook aan kunnen irriteren...dan was het een lange frustrerende avond geworden;)
Afbeelding van svyatoslav via pixabay.com
17 augustus 2023

Ongemakkelijke gevoelens

Ik las een mooi artikel, ' praten over vriendschap en liefde in de zorg', geschreven door Rob Jacobs. Vriendschap, liefde, nabijheid en seksualiteit is een basisbehoefte van ieder mens. Tegelijkertijd zijn het onderwerpen die we niet zo snel met elkaar bespreken Het geeft soms een ongemakkelijk gevoel.

Maar waar komt dat ongemakkelijke gevoel nu eigenlijk vandaan? Zou het zo kunnen zijn dat er heel veel denken mee gemoeid gaat...wat deel ik wel, wat deel ik niet.... aangeleerde regels over afstand en nabijheid, schaamte en eigen onzekere gevoelens......en dan levert het huidige metoo tijdperk vaak onbewust nog veel meer denken op.

Voor je het weet raken basisbehoefte van ieder mens ondergesneeuwd door protocollen, regels en gedachtenstormen.
Wordt de stem van gezond verstand en innerlijke wijsheid in de kiem gesmoord.
Regeert de angst en uit handelingsverlegenheid en onzekere gevoelens redden we onbewust en onbedoeld liever ons vege lijf...dan te voorzien in een basisbehoefte, van onszelf en van mensen die hiervoor afhankelijk zijn van begeleiders in de zorg........

Als we weer vaker gaan zien dat het leven inside-out werkt, we leven en dat we ons denken beleven, komt er misschien weer vaker ruimte voor een oprechte knuffel.

Komt er weer een tijd dat we beseffen dat oprecht menselijk contact met elkaar heel natuurlijk is en niet te vangen in regels, protocollen, afspraken en richtlijnen.

Dat het leven, en de innerlijke wijsheid die in iedermens huist, zelf precies weet wat op welk moment gepast en niet gepast is. Een wijsheid van het leven zelf, die voorbij het denken ligt en bestaat uit pure liefde.

27 augustus 2023

Sociale doodstraf

Als derde kind opgroeien in een gereformeerd gezin met een aangeboren afwijkend perspectief op samenleven, maakt buitensluiting voor mij invoelbaar. Waar ik twee keer per zondag in mijn spijkerbroek naar de kerk mocht, groeide ik op in een omgeving waar door veel kinderen op zondag 'zwarte kousen' gedragen werden. Die zijn van de zware kerk leerde ik als kind, .......wat suggereerde dat ik dan dus van de lichte kerk was;)

Zwaar, licht, gereformeerd, hervormd, vrijgemaakt, katholiek, moslim, boedist of hindoe.......de essentie, en daarmee het gevaar op 'sociale doodstraf', zit hem in het gegeven dat het belangrijk wordt gevonden dat men collectief hetzelfde denkt........
Dat afwijkend denken als een bedreiging wordt ervaren voor het collectief ......niet past in de geconditioneerde denkkaders. Het in plaats van nieuwsgierigheid angst oproept en we vanuit angst geneigd zijn het te elimineren....

Dit mechanische is niet behouden aan religies maar herkenbaar in alle facetten van de samenleving...binnen families, bedrijven, scholen, vriendengroepen....

Dit mechanisme leidde bij mij onbewust tot gevoelens van afkeuring, niet kunnen voldoen aan verwachtingen.....nergens echt bij (willen) horen....me nergens echt (en tegelijkertijd overal) thuis voelen.

Tot ik ontdekte dat het outside-inn mechanismen zijn....misverstanden, omdat wat er buiten in mijn omgeving gebeurd nooit verantwoordelijk is, of schuld heeft aan hoe ik me voel.....

Omdat het leven altijd inside-out werkt, wij mensen alleen ons eigen denken over situatie kunnen beleven.
We zelf allemaal vormen van leven zijn, unieke andersdenkende mensen.....
Dat het dus onmogelijk is om collectief hetzelfde te denken....een illusie.
En als er dan al een 'sociale doodstraf' voor andersdenkende zou bestaan, die dan weer wel collectief is;)
Afbeelding van harutmovisyan pixabay.com

30 augustus 2023

Buurland

Maar één buurlandje verderop en we spreken alle een andere taal...
Weleens van een billenkar gehoord? Een stuk in je vestje gezopen en daar unne zere kop van gekregen.....
Of gaan fietsen op een pietplezier. Een stuk in je kraag gezopen en er een kater aan over gehouden....

Maar een stukje van huis en het voelt, ruikt en klinkt allemaal anders. Minder stress, langere lontjes en best veel kleine hondjes in wandelwagentjes.....
Fascinerend hoe dit anders ruiken, dit anders klinken en de langere lontjes een positieve uitwerking hebben op mijn gemoed.
Een andere menselijke ervaring gevoed door gemoedelijke gedachten en door bewustzijn gegenereerde tevreden gevoelens.........

Belgische kust I love you!

31 augustus 2023

Orgasme

In een talkshow ging het over met elkaar praten tijdens het vrijen en meer specifiek over het vrouwelijk orgasme.
Uit onderzoek is gebleken dat vijftig procent van alle vrouwen weleens orgasmes faken. Hier wordt een probleem van gemaakt wat dan natuurlijk ook weer opgelost moet worden. De vrouw zou haar eigen lijf en de eigen orgasmes goed moeten kennen, om deze handleiding vervolgens verbaal in een gesprek tijdens het vrijen over te dragen aan haar minnaar.......
Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik krijg er accuut hoofdpijn van...

Praten lijkt het nieuwe voelen, alles moet in woorden gevat ....alle beweging weg van het lijf nog meer richting het hoofd .....
Dit terwijl er al veel hoofden overbelast zijn, of dit dreigen te geraken.......En nu moet dat zelfde hoofd ook nog mee de slaapkamer in om daar de vrijpartij te monitoren en te regiseren om tot een beter bedresultaat te komen. Voor wie interesse heeft hier schijnt een hele serie over te bestaan op Netflix.

Volgens mij kan en mag dit makkelijker.
Door er misschien even niet verbaal over te praten maar echt te Zijn en het lichaam haar eigen taal te laten spreken en het andere lichaam deze taal woordenloos te laten verstaan......Ons denken even achter laten op het schapje boven de wastafel zodat er even geen bedresultaten meer bedacht kunnen worden...... dan wordt vrijen weer een manier om te ontspannen, intiem te zijn, en te voelen dat het leven zelf zomaar door alle vezels van je lichaam stroomt zonder dat hoofden zich daarmee hoeven te bemoeien.....en als je dan nog steeds de behoefte hebt om een orgasme te faken....why not?
Afbeelding: Karin Henseler pixabay.com
27 juli 2023

Klein geluk
 
Klein geluk, zo klein dat we er zomaar overheen kijken. In ons hoofd bezig met het hebben van een goede baan, een mooi huis, een fijne auto en meedoen met de laatste mode.

Klein geluk, we zien het zomaar over het hoofd. Te druk met het regelen, organiseren en plannen van ons leven, vol belangrijke activiteiten en het bijhouden van binnenkomende berichten op onze telefoon.

Klein geluk zie je alleen als je er de tijd voor neemt. Als je met een open nieuwsgierige blik verwachtingsvol om je heen durft te kijken. Opeens vang je de vriendelijke blik van een onbekende op het terras. Hoor je het verrassende verhaal van de dakloze. Is er de vreemde mevrouw die zestig cent wc geld betaald als je hoge nood hebt. Gaan twee kinderen op hun knieën in het zand liggen om je hond te aaien en is er een mooie gesprek.

Opeens durf je te flirten met alles wat het leven van moment tot moment te bieden heeft. Zonder plan, zonder afspraak, zonder reden zonder telefoon......even los van denken meebewegen. Je begeeft je met een grote glimlach van moment naar moment....en ervaart hoe het leven geluk verstopt in de kleine dingen die je alleen kunt zien als je er de tijd voor neemt.

21 juli 2023

Leven
 
Het leven vliegt de meeuwen boven de zee
het loopt mijn blote voeten door de branding
het blaft de hond en gooit zijn bal.

En ik maar denken dat ik het leven kan sturen, dat ik de richting zelf bepaal.
En het leven vindt het goed. Tot ik te ver afdwaal van mijn levenspad, dan grijpt het in.

Herken je dat je lijf niet meer mee doet. Eetlust verdwijnt of je eet juist alles wat los en vast zit. Gedachten lijken niet meer te stoppen. Ze doen je geloven dat het helemaal mis gaat. Dat dit toch echt niet de bedoeling kan zijn. Je lijf verkramt, energie stopt met stromen. Het leven valt je zwaar....

En toch zijn we geneigd om tegen de stroom in te blijven vasthouden aan het bekende, dat wat al is. Omdat het retespannend is om los te laten en een nieuwe nog onbekende weg in te slaan. Geen idee waar naar toe, laat staan waar het je gaat brengen.

Maar wat nu als het leven veel slimmer en wijzer is dan wij ooit zullen zijn. Dat het ons lijf alleen maar op slot zet als liefdevolle waarschuwing dat je te ver afwijk, van hoe het leven zich door jou wil manifesteren in de wereld? Durf je deze liefdevolle waarschuwing dan te omarmen? Er naar te luisteren en je weer mee te laten voeren door het leven zoals dat voor jou bedoeld is? Je over te geven en te vertrouwen dat het goed komt? Dat het al goed is!

23 juli 2023

Mens zijn
 
Daar moet je eerst nog maar goed over nadenken. Dat gevoel moet je wel serieus nemen hoor. Te nonchalant is ook niet goed... zomaar wat opmerkingen die we regelmatig horen....goed bedoeld maar al te vaak roept dit meteen gevoelens op van er gaat iets niet goed ....of erger, zie wel ik ben niet goed genoeg.....en voor je het weet zit je met een hoofd vol twijfelende gedachten.

Er nog eens goed over nadenken wekt de suggestie dat antwoorden te vinden zijn binnen ons denken....dat ons persoonlijk denken de waarheid bevat. Dat ons gevoel, wat we heel serieus moeten nemen de waarheid bevat....dat er iets niet goed gaat als we niet aan de verwachtingen van goed bedoelde raad en adviezen van anderen kunnen of willen voldoen.

Maar wat nou als we leven en alleen ons eigen denken beleven....wat valt er dan nog serieus te nemen en waar moet dan nog over nagedacht worden? Mogen we het dan ook met een korreltje zout nemen omdat ons denken vloeibaar is en in een split second anders kan zijn. Mogen we in plaats daarvan vertrouwen op een wijsheid die voorbij het denken ligt en zich juist manifesteert als we het denken met rust laten....

Weet je nog die drukke periode op het werk, je wordt opgeslokt door de vele deadlines en werkt door tot 's avonds laat. Tot dat ene telefoontje dat er één van de mensen die je het meest dierbaar zijn ziek is en je nodig heeft. Van het één op het andere moment zijn deadlines niet meer het belangrijkste. Van het één op het andere moment laat je alles uit je handen laten vallen.

Waarom? Omdat misschien wel onbewust ander denken op de voorgrond komt te staan en daarmee andere gevoelens en ervaringen om aandacht vragen. Er iets anders nodig is. Fascinerend hoe de menselijke ervaring van moment tot moment andere gedachten en daarmee andere gevoelens genereert. We leven en beleven ons denken en zo werkt mens zijn, altijd!

29 juli 2023

Fiksen
 
We denken vaak dat iets gefikst moet worden. Toegeven dit werk heel goed als je auto stuk is, je je been hebt gebroken of de sleutel afbreekt in het slot van de voordeur.

Als het om menselijke ervaringen gaat is het een ander verhaal. Zeker als er angst, boosheid of verdriet in het spel is willlen we graag fiksen. Vaak onbewust en verstopt in goed bedoelde opmerkingen en adviezen. Slik je wel vitamine D? Sport je wel genoeg? Ben je al buiten geweest vandaag? Eet je wel gezond?

Intenties zijn goed maar als we heel eerlijk naar ons zelf kijken is er dan niet wat anders aan de hand? Vinden we het soms moelijk om de angst, de boosheid en het verdriet van de ander te verdragen? Voelen ons machteloos, gunnen de ander beter, hebben het met de ander te doen, zeker als het een dierbare betreft......En als we de ander niet kunnen fiksen blijven we zelf ook met nare gevoelens achter waar we eigelijk vanaf willen.....

Maar wat nu als er niets te fiksen valt, omdat er niets stuk is. Niet bij de ander en niet bij jezelf. Dat we allebei al helemaal heel zijn. Alleen rond dwalen in gedachten stormen waardoor er even geen helder zicht is. Een storm die bestaat uit bang, boos, verdrietig, machteloosheid, verzet met wat het leven op dit moment te bieden heeft. Je gelooft dat er een oplossing ligt, iets gefikt kan worden met denken en nog meer denken en nadenken over ........Het neemt alle ruimte in je hoofd in beslag en ook je lichaam geeft signalen af, het gaat niet goed.....

.....tot er iets gebeurd of iemand iets zegt waardoor je andere gedachten krijgt of gedachten wegvallen, de storm gaat liggen. Er komt weer ruimte voor nieuwe perspectieven. Je hoort de zachte stem van je innerlijke wijsheid weer door alle tumult heen fluisteren dat het goed komt. Dat het al goed is.

25 juli 2023

Reisgids
 
Op vakantie naar verre landen nemen we graag een reisgids mee. Kaarten om de weg te vinden en soms betalen we voor een rondleiding. Zo komen we meer te weten over landen, culturen en gewoonten van mensen over de hele wereld.

Bijzonder hoe bijvoorbeeld met mes en vork eten veelal deel uit maakt van onze westerse cultuur terwijl ergens anders met je handen eten heel normaal is.

Hoe wij kinderen opvoeden binnen het eigen gezin en daar in andere culturen hele families verantwoordelijkheid voor nemen.

De éne groepering in God gelooft en de ander in Boedha of Allah. Binnen het christelijk geloof gaan we naar de hemel en binnen het hindoeïsme wordt gelooft in wedergeboorte en reïncarnatie.

En wat is dan waarheid? Bestaat goed of fout? Een beter of slechter buiten ons denken? We doen ons best, leven en beleven het denken. Het lijkt zó echt dat we geloven dat het waar is.....

Zou het zo kunnen zijn dat we daarom alle culturele gewoonten en bij religie horende regels en geboden, die ooit vanuit denken zijn ontstaan, onbewust als waar doorgeven van generatie op generatie

Als dat zo is mag je dan gewoonten die je niet meer passen ook loslaten? Vanuit de realisatie dat het door de mens bedachte concepten zijn waar onze voorvaderen ooit in zijn gaan geloven?

Bedacht door een denkend mens....niet door het leven zelf. Want het leven zelf maakt het niet uit wat je gelooft, of je met mes en vork eet, .....en in welk familie verband kinderen worden opgevoed. Het leven zelf heeft geen reisgids nodig, het leven zelf is pure LIEFDE.

20 juli 2023

Nagellak
 
Herken jij dat ook, een gevoel van niet goed genoeg zijn? Ik moet nog zekerder worden van mezelf. Ik moet meer zelfvertrouwen krijgen. Ik weet niet of dat me wel gaat lukken. Wat zullen collega's wel niet van mij denken?

Herken je de neiging tot het bestellen van zelfhulp boeken en de aantrekkingskracht van cursussen die je meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld en een gelukkiger leven beloven? Ze geven je tijdelijk vaak een beter gevoel, alleen al doordat je actie onderneemt en aan je zelf werkt....en dat is altijd goed....toch....? Of is het één van de vele kleuren nagellak die er bestaan om iets mooier proberen te maken dan dat het van nature is en altijd zal blijven.

Want wat nou als je al helemaal goed geboren bent. Je alleen door de jaren heen de onbevangen, nieuwsgierige blik die je als kind had bent kwijtgeraakt. Omdat je in het misverstand bent gaan geloven dat alles wat er in de buitenwereld gebeurd en alles wat je meemaakt in je leven, alle boodschappen over goed en fout, over hoe het wel en niet hoort je gevormd hebben tot wie je nu bent......en wie ben je nu dan?

Of zou het zo kunnen zijn dat we leven en alleen ons denken beleven. Dat het leven ons een denkracht schenkt waarmee we onze eigen films maken en ons bewustzijn er vrolijke, spannende, soms verdrietige muziek bij componeert?

En als dat zo is, en we in ons eigen leven gaan herkennen dat het altijd inside-out werkt, dan hebben we de zelfhulpboeken en cursussen voor een gelukkiger leven niet meer nodig. En natuurlijk kunnen we dan nog steeds alle kleuren nagellak blijven gebruiken. Gewoon om dat we er plezier in hebben en van genieten;)

2 augustus 2023

Niveaus
 
Werk, onderwijs soms zelfs menszijn hebben we ingedeeld in niveaus. Werk- en denkniveaus, niveaus in staat van spirituele ontwikkeling en verlichting.

Schijnbaar houdt de mensheid van niveaus. Maar wat zijn dan die niveaus en wie bepaald dat? Al vanaf de kleuterschool denken we toekomst en perspectief te kunnen bepalen door het maken van testen en deze te vertalen naar niveaus. Eén ding lijken al deze indelingen gemeen te hebben, als je maar hard genoeg werkt kan je misschien wel een hoger niveau bereiken. En wat is dat hogere niveau dan? En is dat niveau dan beter of minder dan de andere niveaus?

Fascinerend, de behoefte om mensen, in door mensen zelf bedachte hokjes te plaatsen. Triest soms ook dat we in de hokjes zijn gaan geloven. Stemmen in ons hoofd die zeggen dat we niet goed genoeg zijn als we er niet aan voldoen. De angst, de afwijzing, het verdriet en de teleurstelling als je niet in de bedachte hokjes past, het niet lukt om hard genoeg te werken, .... je niet aan de verwachtingen die het genereert voldoet.

Jammer dat er op scholen nog weinig aandacht is voor leren hoe menszijn werkt. Dat we leven en ons denken beleven. Dat het leven inside-out werkt, altijd!

Gaan zien hoe menszijn werkt lost gevoelens en ervaringen van angst, afwijzing en teleurstelling niet altijd op.......Het kan het wel lichter en draaglijker maken doordat je ook zelf weer gaat zien dat je gewoon een mooi mens bent! Een unieke vorm van leven, wat niet doet aan hokjes, laat staan dat het niveaus kent.

30 juli 2023

Pasfoto
 
We hebben ze allemaal wel eens nodig. Voor de aanvraag van een nieuw paspoort rijbewijs of om te uploaden in een digitale leeromgeving. Ik las dat de regels voor pasfoto's op overheidsdocumenten zijn aangescherpt. Neuslijn, ogen in één lijn, voorhoofd mag niet teveel glimmen en lachen is uit den boze. Met als resultaat alleen maar hele nors kijkende serieuze mensen.

Bijzonder en ik vraag me af wie dit bedacht heeft. Daar hebben vast veel knappe koppen het nodige denkwerk op verricht. Het suggereert dat je beter herkenbaar bent als je bozig en zeer serieus kijkt. Het leven mag vooral niet te leuk zijn.

Maar wat als wij mensen daar helemaal niet over gaan. Wij alleen maar leven en ons denken beleven. Dan kunnen de knappe koppen ineens ook andere regels voor pasfoto's bedenken. Bijvoorbeeld, ogen mogen stralen, gekke bekken mogen getrokken, en lachend op de foto is verplicht. En dat je dat gezicht dan even na moet doen. Worden werknemers die overheidsdocumenten controleren vast ook een stuk vrolijker van. Ik zeg doen!

28 juli 2023

Spoken
 
Spookt het ook wel eens in je hoofd? Stemmetjes die je proberen te overtuigen dat je niet goed genoeg bent. Gedachten dat je de controle aan het verliezen bent, geen grip hebt op wat er allemaal in je leven gebeurd?
Maar wat nu als je de controle niet kunt verliezen.....omdat je hem nooit hebt gehad. We denken grip te hebben, het leven te kunnen plannen een toekomst uit te kunnen stippelen. Met ons denken kunnen we dat ook. We kunnen er een sprookje van maken met een happy end of een spooktocht waarin angst onze keel dicht snoert. In beide gevallen is het niet meer dan een fantasie, een poging van het denken om een toekomst te voorspellen die per definitie onvoorspelbaar is.........
Want er is alleen maar nu, alleen maar dit moment. Het leven leeft gewoon, doet onverstoorbaar wat nodig is, elk moment opnieuw. Het is daarmee zoveel slimmer en wijzer dat het zich niet laat voorspellen door analyses die wij mensen erop loslaten. Aan jou de keuze om je hier tegen te verzetten of je mee te laten voeren door de wijsheid van het leven zelf. Ook als je er onzeker van wordt, je even echt niet meer begrijpt wat hier de bedoeling van kan zijn. Als het spookt in je hoofd en het volume van de stemmetjes alleen maar toe neemt.
Een geluk bij een ongeluk, het leven is niet bang voor spoken.....

7 augustus 2023

Deep listening

We luisteren zo graag om te analyseren
 zijn bezig te onthouden wat gezegd
 de inhoud wordt graag vastgehouden
 gereproduceerd en vastgelegd

Deep listening laat dat alles achterwege
 gericht op wat er nu verschijnt
 denkt niet na over respons of actie
 is oordeelloos en leeg aanwezig
 alleen maar zijn, en alle tijd

Geeft ruimte aan gefluister
 voorbij het denken en de vorm
 wordt gevoed door diepe wijsheid
 universeel, en rechtstreeks uit de bron

Doet een beroep op eigen weten
 het lijkt soms kwijtgeraakt
 vergeten in de stormen
 die denken er van heeft gemaakt

4 augustus 2023

Gevoelens

Verdriet, boosheid, teleurstelling je wilt er vanaf.
Geluk, plezier, liefde je wilt het houden.

Maar wat nu als het allemaal dezelfde kant van de medaille is.
Leven wat denken genereert en wat bij gedachtes passende gevoelens produceert.
Het voelt zo levensecht dat blij, dat bang, dat boos van je kruin tot in je tenen.
We kunnen bijna niet anders dan geloven dat al die gedachten en gevoelens echt waar zijn......
en voor je het weet is er een plan met stappen en doelen om er vanaf te komen.

Wat nou als we de gedachten gewoon met rust laten.
Ze mogen er zijn maar vragen niet om actie, plannen of doelen.
Ze zijn er gewoon tot het leven andere gedachten genereert en we ons vanzelf ook weer anders gaan voelen.
Magisch hoe het leven dit allemaal zelf en vanzelf voor ons regelt. We ons daar niet mee hoeven te bemoeien. Scheelt een hoop tijd, stress en moeite ;)

18 juli 2023

Controle
Herkenbaar jij ook dat heerlijke gevoel dat je alles onder controle lijkt te hebben? Dat het leven precies zo loopt als jij het hebt bedacht? Je voelt je voor even 'king' of the world.

Maar wat nu als dit toeval is omdat het leven niet te controleren is? Dat het leven gewoon leeft en doet wat het doet los van onze bemoeienissen."Nobody is in control, and thats the best news ever" stond op het bord toen ik de eerste bijeenkomst van de opleiding tot coach 3 principes binnen stapte. Dat zullen we nog wel eens zien dacht ik.....om het negen maanden later als waarheid te omarmen.

En weet je wat zo fijn is aan het niet in control zijn? Ik moet veel minder van mezelf, en zeker ook minder perfect. En ja ik ben nog steeds bij tijd en wijlen boos, verdrietig bang om te verliezen, teleurgesteld. Verdwaal nog steeds in het leven en lijk compleet de weg kwijt, in verzet met alles wat het leven op dat moment te bieden heeft. Tot ik me weer realiseer dat ik niet kan verdwalen in het leven zelf. Hooguit in mijn persoonlijke gedachten over hoe ik vind dat het zou moeten zijn....omdat ik weer even denk dat ik in control ben.....Tot de storm in mijn gedachten weer gaat liggen en ik vanuit helder zicht weer mee dein op het ritme van het leven zelf, zoveel slimmer en wijzer dan mijn persoonlijk denken ooit zal zijn.....terug bij echte rust, altijd veilig in een oneindige ruimte van onbegrensde mogelijkheden.

18 juli 2023

Vergankelijk
Bomen laten hun blad vallen, bloemen raken uitgebloeid
en de eendagsvlieg leeft slechts één dag....

Wij mensen willen vasthouden, wensen dat onze dierbaren bij ons blijven,
dat er niets veranderd, daar voelen we ons veilig bij, het geeft ons rust.

Herken jij het ook? Onrust in je lijf, boosheid, verdriet en teleurstelling
als het niet langer lukt om vast te houden aan dat waarvan je dacht dat het voor eeuwig was....?

Fascinerend hoe alles vergankelijkheid is en tegelijkertijd uit één oneindige energie bestaat
die voor ons vaak niet te vatten en te voelen is, ......
we houden daarom liever vast, soms tegen beter weten in.

6 augustus 2023

Vluchten

Weg van angst, pijn en verdriet
we willen het niet voelen
willen niet dat iemand ziet
Vlucht in werk, tv en telefoon
alles om maar niet te hoeven voelen
want dàn blijft alles doodgewoon

Het leven denkt hier anders over en
stuurt boodschappen richting het brein
stress van ongevoeld verlangen
naar wat troost en diep gevoeld verbonden zijn.

Één zijn met het universum
zoveel meer dan angst en pijn
is de beste vluchtweg ever
de essentie waarin we allen
al verbonden zijn.

5 augustus 2023

Houding

Je geen houding weten te geven......... Hier liggen vaak gevoelens van onzekerheid, er niet bij horen, grip verliezen of angst om (opnieuw)te falen onder. Daarmee ook heel veel denken over wel niet goed genoeg zijn gebaseerd op het kijken door de ogen van een ander, en denken te weten wat daar gezien wordt. Uit zelfbescherming gooien we er bewust of onbewust wat nonchalance overheen, we worden over-assertief of trekken ons juist terug en klappen dicht. Allemaal manieren om om te gaan met onzekere gevoelens over wat wij denken dat de ander over ons denkt. Manieren om gedachtenstormen te beteugelen, een ultieme poging er grip op te houden........
Deze houdingen worden met een beetje pech door de ander weer gezien als niet professioneel of ongepast.
Goed bedoelde feedback gegeven...... zelfbescherming ontmanteld....voor je het weet blijf je naakt, kwetsbaar met een hoofd met nog meer onzekerde en angstige gedachten achter......het is wéér niet gelukt...menszijn voelt vaak rete- ingewikkeld!

Maar wat nu als er helemaal niets mis kan gaan. Dat we alleen maar een menselijke ervaring hebben. Het alleen onze eigen films zijn waar we naar kijken, een creatie van vaak onbewust denken, geprojecteerd en voorzien van special effects door bewustzijn.

Als we gaan zien dat we leven en alleen ons denken beleven en voelen. Gaan zien hoe vloeibaar denken is en je dit in je eigen leven gaat herkennen, maakt dat denken als vanzelf haar geloofwaardigheid verliest. Je wordt minder bang voor menselijke ervaringen die het leven samen met denken en bewustzijn continue genereren. De behoefte aan zelfbeschermend gedrag en het ontmantelen ervan valt als vanzelf weg. Je bent al precies goed zoals je bent, inclusief de onzekerheid en angst die zo echt lijkt dat je het letterlijk voelt in je hele lijf. Oprechte nieuwsgierigheid naar de film van jezelf en de ander is dan nog de enige passende houding, eentje die je door het leven zelf wordt ingegeven.

23 juli 2023

De niet- oplossing

"Maar omarm het mysterie van de ziel, de vrijheid achter het niet-begrijpen. De vergeten woorden, misschien zelfs voorbij de woorden. Want de vraag is: bestaat iets als je het niet kunt denken?"

Dirk de Wachter maart 2023

Mooie zinsnede van Dirk de Wachter uit de terugblik op het congres: De mens in de behandelkamer. ' Aanwezig zijn in de niet-oplossing is de essentie van de zorg'.
Aanwezig zijn in de niet-oplossing, je eigen gedachten en vaak goed bedoelde tips en adviezen voor je houden als de ander worstelt met gevoelens van verlies verdriet en machteloosheid. Er zijn voor de ander met oprechte aandacht. Een luisterend oor, zonder oordeel, zonder de creaties van je eigen denken te willen toevoegen aan het verhaal van de ander.

Omdat je je realiseert dat we leven en alleen ons eigen denken beleven. Vanuit het besef dat we met onze tips en adviezen niets anders doen dan onze eigen film projecteren, een productie van ons eigen denken. .....en natuurlijk is er niets mis mee, en helpt het soms om een stukje van je eigen film te delen.

Maar met het blijven in de niet-oplossing geef je de ander ruimte om vanuit eigen inzichten de fluisteringen van een altijd aanwezige innerlijke wijsheid te gaan horen ..... En weet je wat zo mooi is? Als je zo kan blijven, en luisteren dan stel je als vanzelf goede vragen, gegenereerd door jou innerlijke wijsheid....
Blijft de vraag of je er naar durft te luisteren, er op durft te vertrouwen....

Dan wordt zijn, zien en durven de essentie van zorg! Mooi voorbeeld is de foto die symbool staat voor een moment dat me heeft geraakt. Ik zat aan het bed van mijn terminaal zieke vader toen een verzorgende mij dit bord kwam kwam brengen......

Link naar het volledige artikel:
Dirk de Wachter: ‘Aanwezig zijn in de niet-oplossing is de essentie van de zorg’
28 juli 2023

Stiltekamer

Vandaag was ik in een stiltekamer
alleen bedoeld om stil te zijn
alleen maar met jezelf te zijn
een deken die omhult met stilte
ruimte geeft om te herladen

Een warme en prikkelarme plek
uit de stroom van activiteiten
vertraagt de mallemolen
brengt je tijd om op te laden
levensritme terug te vinden

Door het leven zelf bedacht
en anders door een heel wijs mens
er is niets en tegelijkertijd alles
zo dichtbij essentie, bij wie je bent
en altijd zult zijn

Stemmen in mijn hoofd verstommen
stilte lijkt besmettelijk voor mijn lijf
denken trekt zich even terug,
ruimte voor wijsheid daarvoorbij
leven zingt heel stil haar lied

8 augustus 2023

Aandacht

Ken jij dat ook, je bent de hond aan het uitlaten of je kind naar school aan het brengen. Met je hoofd al bij het werk wat op je wacht, de boodschappen voor het eten vanavond of dat telefoontje wat je nog moet plegen.....

Met je aandacht en gedachten in het nu blijven, bij je hond, bij je kind, bij het uitlaten, bij het naar school brengen. Het lijkt een steeds grotere uitdaging, altijd alweer bezig met een volgend moment.

Maar wat als er alleen maar dit moment bestaat. Dat je alleen in het nu met je denken herinneringen aan gisteren kunt maken. Dat je alleen in het nu met je denken de toekomst voor de rest van je dag of week kunt voorspellen.......En hoe betrouwbaar zijn herinneringen en voorspellingen nou eigenlijk?

Het mooie van mens zijn en menselijke ervaringen is dat ze vloeibaar zijn. Veranderlijk als het weer. In elk moment zijn de drie principes aan het werk, we leven en beleven ons denken. Het ene moment maakt het blij, een ander moment boos, verdrietig of machteloos en dan weer blij. Het leven regelt dat helemaal zelf..... en als herinneringen en voorspelling dan toch onbetrouwbaar zijn, kunnen we die ballast net zo goed loslaten.
Weer volop met al je aandacht genieten van ieder moment....en het volgende ...en het volgende.....en het volgende moment.

Terug naar de inhoud