Wat ik te bieden heb...... - Vrijer dan je denkt

Ga naar de inhoud

Wat ik te bieden heb......

Groepscoaching is mijn specialiteit. Een ruimte en sfeer creëren waarin onderlinge verbondenheid gevoed en gevoeld mag worden. Een plek waarbinnen je elkaar echt mag ontmoeten met al je blij, je boos, je verdriet, je hoop, je machteloos, je dromen, en je grootste angsten. Een plek creëren waarbinnen gevoeld en beleefd wordt dat gedeelde kwetsbaarheid, je completer en sterker maakt. Groepscoaching kan een verrijking zijn voor deelnemers én de organisaties waarin ze werken.
Gedeelde kwetsbaarheden beïnvloeden werkrelaties en daarmee de onderlinge samenwerking. Hebben een 'verzachtende' werking binnen vaak hectische en resultaatgerichte werkcontexten waarin prestaties geleverd moeten worden. De wetenschap dat er wat mensen in de organisatie rondlopen die weten hoe het echt met je gaat en daar aandacht voor hebben maakt werken onderdeel van je leven in plaats van een manier om geld te verdienen. Het voedt de menselijke maat in een wereld waar meer in minder tijd en minder middelen tot norm wordt verheven. Ik hou van groepen omdat ik echt geloof dat de sleutel tot werkplezier ligt in het oog hebben voor elkaars menszijn en alle menselijke ervaringen die het leven middels denken en bewustzijn genereert. Echt gezien en op waarde geschat worden, al is het maar door een paar mensen binnen de organisatie, maakt je werkdag leuker en lichter!

Individuele coaching in de breedste zin van het woord. Ik begeleid mensen met werk gerelateerde hulpvragen, maar ook met vragen over relaties, life-events, leven en sterven en de vergankelijkheid van alles, kunnen mensen bij mij terecht.

Supervisie gaat over jou professionele handelen binnen het begeleiden van mensen. We onderzoeken samen vanuit een normatief, technisch instrumenteel en persoonlijk perspectief wie jij bent als professional. Supervisie is gericht op het verbeteren van huidig en toekomstig handelen door reflectie op dit handelen binnen concrete werksituaties. Dit kan individueel maar ook in een keline groep van twee tot vier personen.

Intervisie: Samen met collega’s op methodische wijze stil te staan bij casussen uit de eigen praktijk draagt bij aan professionalisering van jezelf als werker en je beroep. Dit kan begeleid of onbegeleid. Ik ben zowel beschikbaar als vaste procesbegeleider, als om een nieuwe groep te leren hoe ze in de nabije toekomst zelfstandig vorm kunnen geven aan intervisies.

Stervensbegeleiding: Als er vragen zijn rond het proces van sterven, ondersteuning bij afscheid nemen gewenst is, of er nog onafgemaakte zaken zijn waarbij het fijn is om een neutrale gespreksleider in het proces te betrekken, dan draag ik daar graag aan bij. Naast de opleiding tot stervensbegeleider heb ik de specialisatie van rituelen bij levenseinde gevolgd. Als woorden niet beschikbaar of toereikend zijn, ben ik bereid mee te zoeken naar andere wegen om zonder woorden, of namens u uitgesproken woorden, bij te dragen aan een goed afscheid voor de stervende zelf en voor alle dierbaren daaromheen.

Vakspecialist Playfullnes (in opleiding): Samen ontdekken dat menszijn inside-out werkt, dat we leven en ons denken beleven. Zonder oordeel luisteren, kijken zonder te analyseren en te voelen zonder te reageren. Samen Zijn met wat Is.  Dit met nieuwsgierigheid tegemoet treden, dansend, huilend van blijdschap of verdriet zonder iets te hoeven fiksen, want je bent al heel. Op zoek gaan naar meer speelruimte. Ons samen verwonderen over het leven en wat het ons in ieder moment te bieden heeft. Samen luisteren naar de zachte stem van je innerlijke wijsheid door alle tumult van de wereld heen. Een stem die fluistert dat het altijd goed komt. Dat het al goed is!
Terug naar de inhoud